Yhdistys

Suomen Verotarkastajat SVT ry on hoitanut vuodesta 1949 alkaen verotarkastajien edunvalvontaa. Yhdistykseen kuuluu n. 340 työssäkäyvää jäsentä, jotka toimivat vaativissa verotarkastustehtävissä sekä muissa Verohallinnon asiantuntijatehtävissä tai näitä tehtäviä johtavissa tai ohjaavissa rooleissa.

Suomen Verotarkastajat SVT ry on akavalaisen Akavan Erityisalat ry:n jäsenyhdistys.

Verohallinnossa akavalaisten etuja valvoo Verohallinnon Akavalaiset ry. SVT ry:n lisäksi muita Verohallinnon Akavalaiset ry:n jäsenyhdistyksiä ovat Suomen Verolakimiehet ry ja Verohallinnon Ekonomit ry.

VUOSIKOKOUS
Yhdistyksen ylin päättävä elin on vuosikokous, joka pidetään sääntöjen mukaan maalis-huhtikuun aikana.
HALLITUS
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 5 – 10 jäsentä. Hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet valitaan vuosikokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että puolet hallituksen jäsenistä on kerrallaan erovuorossa. Toimihenkilöt ja hallituksen nykyinen kokoonpano löytyy sivulta ”Yhteystiedot”.
JÄSENET

Yhdistyksen jäseneksi voi yhdistyksen hallitus kirjallisesta hakemuksesta hyväksyä Verohallinnon palveluksessa verovalvonnan verotarkastus- tai muissa vaativissa asiantuntijatehtävissä toimivat sekä näitä tehtäviä ohjaavat ja johtavat henkilöt.

Jäsenhakemuksen voi täyttää tästä linkistä Liity jäseneksi. Jäsenyys vahvistetaan hakemuksen lähettämistä seuraavassa hallituksen kokouksessa. Työssäkäyviä jäseniä on tällä hetkellä n. 340. Verohallinnossa suurin osa verotarkastustyötä suorittavista tai ohjaavista / johtavista henkilöistä on järjestäytynyt Suomen Verotarkastajat SVT ry:een. Jäseninä on myös muissa asiantuntijatehtävissä toimivia henkilöitä Verotus-, Asiakkuus- ja Tuotehallintayksiköissä.

Verotarkastajien järjestäytyminen lähti liikkeelle vuonna 1949. Tällöin kolmesta eri tarkastajaryhmästä valittiin tilapäinen toimikunta, joka laati perustettavalle yhdistykselle sääntöehdotuksen ja lähetti tiedustelulomakkeita tarkastajille eri puolille maata. 106 eri tarkastajaryhmän edustajaa ilmoitti olevansa halukas liittymään yhteiseen yhdistykseen ja kannattamaan toimikunnan ehdottamia tarkoitusperiä. Sääntöehdotuksen mukaan yhdistyksen tarkoituksena oli toimia verotarkastajien, liikevaihtoverotarkastajien ja ennakonpidätyksen valvojien yhdyssiteenä, valvoa heidän taloudellisia ja yhteiskunnallisia etujaan sekä pyrkiä kaikin tavoin lisäämään heidän tietojaan sekä harrastusta ammattialansa kysymyksiin. Verotuksentarkastajat ry:n perustava kokous pidettiin 5.12.1949 Helsingissä, Katajanokan Upseerikerholla.

Verotuksentarkastajat ry kuului Virkamiesliittoon, kunnes liittyi Verovirkailijain Liittoon vuonna 1989.

Suomen Verotarkastajain Yhdistyksen perustamista pohtinut kokous pidettiin 4.4.1963. Koemerkinnän tuloksena oli, että 49 henkilöä oli valmis liittymään uuden yhdistyksen jäseniksi. Heinäkuun 30. päivä 1963 pidettiin Suomen Verotarkastajat ry:n perustava kokous. Ratkaisevin tekijä uuden yhdistyksen perustamiseen oli tyytymättömyys Verotuksentarkastajat ry:n edunvalvonnan hoitamiseen eri verolajien kohdalla. Taustalla vaikuttivat myös erilaiset koulutusvaatimukset ja käsitys tarkastajaryhmien erilaisesta opillisesta tasosta. Yhdistyksen jäseniksi olivat oikeutettuja liittymään vain valtiovarainministeriön vero-osaston ja lääninverotoimistojen yli-, vero- ja apulaistarkastajat.

Suomen Verotarkastajat ry liittyi vuonna 1967 Virkamiesliittoon kuuluvaan Verovirkailijain Liittoon. Yhdistyksen nimi muutettiin vuonna 1968 Suomen Verotarkastajain Yhdistys r.y.:ksi.

Välittömän ja välillisen verotuksen sekä ennakkoperinnän tarkastusten suorittaminen saman yksikön alaisuudessa alkoi verovirastoissa vuonna 1989, liikevaihtoverotoimistojen lakattua ja tarkastajien siirryttyä lääninverovirastoihin. Integroitu verotarkastus alkoi kehittyä 1990-luvun puolivälissä. Kun verotarkastajien työnkuva oli yhtäläinen ja tarkastajayhdistysten edunvalvonnan tavoitteet samankaltaisia, ei jakautumista eri tarkastajayhdistyksiin pidetty enää tarkoituksenmukaisena. Tarkastajayhdistysten eheytysprosessi alkoi v. 1997.

Marraskuussa 2000 Verotuksentarkastajat ry lopetettiin ja jäsenet liittyivät Suomen Verotarkastajain Yhdistys r.y.:een, joka muutti nimensä Suomen Verotarkastajat SVT ry:ksi sekä sääntönsä siten, että ne mahdollistivat toisen yhdistyksen jäsenten ottamisen yhdistyksen jäseniksi.

Suomen Verotarkastajat SVT ry vaihtoi pardialaisen keskusjärjestön akavalaiseen keskusjärjestöön 1.7.2009, liittyen tuolloin Akavan Erityisalat ry:n jäseneksi.

Sittemmin SVT ry on muuttanut sääntöjä siten, että yhdistyksen jäseneksi hyväksytään Verohallinnon palveluksessa verovalvonnan verotarkastus- tai muissa vaativissa asiantuntijatehtävissä toimivat sekä näitä tehtäviä johtavat henkilöt. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. Tämän johdosta yhdistyksen jäseninä on muutamia henkilöitä, jotka työskentelevät muualla kuin Verohallinnossa.

Yhdistyksen historiikki julkaistiin 60-vuotisjuhlassa 13.3.2009. Historiikista on tarkemmin luettavissa yhdistyksen historia ja aikaansaannokset. Historiikkia voi tiedustella yhdistyksen toimihenkilöiltä.