Jäsenyys

Mikäli toimit Verohallinnossa vaativissa veroasiantuntijan tehtävissä vaativuustasolla 9 tai yli, olet tervetullut Suomen Verotarkastajat SVT ry:n jäseneksi.

Suomen Verotarkastajat SVT ry:n tarkoituksena on mm. toimia jäsentensä yhdyssiteenä sekä valvoa jäsentensä ammatillisia, oikeudellisia, taloudellisia ja sosiaalisia etuja.

Yhdistyksen jäsenmaksu on 0,7 % ennakonpidätyksenalaisesta palkasta.

Suomen Verotarkastajat SVT ry on Akavan Erityisalat ry:n jäsenyhdistys. Verohallinnossa akavalaista neuvottelutoimintaa koordinoi Verohallinnon Akavalaiset ry.

Jäsenyyttä anotaan täyttämällä alla olevan linkin takana oleva Akavan Erityisalat ry:n jäsenhakemus. Apua jäsenhakemuksen täyttämiseen saat yhdistyksen toimihenkilöiltä tai hallituksen jäseniltä.

Lähettäessäsi jäsenhakemuksen se ohjautuu yhdistyksen puheenjohtajalle, joka toimittaa hakemuksen edelleen Akavan Erityisalat ry:n jäsensihteerille. AE:n toimistosta sinulle lähetetään valtakirja, jonka täytettyäsi voit toimittaa sen kahtena kappaleena toimintayksikkösi SVT:n hallituksen jäsenelle tai yhdistyksen sihteerille. Jäsenyytesi vahvistetaan hakemuksen lähettämistä seuraavassa SVT ry:n hallituksen kokouksessa.

Omien yhteystietojen päivittäminen

Mikäli omat yhteystietosi muuttuvat, työskentelyssäsi tapahtuu muutoksia tms,
muistathan päivittää tietosi Akavan Erityisalojen kautta.

Jäsenedut

Edunvalvonnan lisäksi saat Suomen Verotarkastajat SVT ry:n jäsenyyden kautta huomattavia jäsenetuja.

Suomen Verotarkastajat SVT ry omistaa useita lomamökkejä ja -huoneistoja, jotka ovat jäsenten käytettävissä. Huoneistot sijaitsevat Meri-Teijossa, Rukalla, Saariselällä, Tahkolla ja Vuokatissa. Linkin Lomatoiminta alla on tarkempi luettelo lomapaikoista. Lomahuoneistojen tarkempi tarkastelu vaatii henkilökohtaisilla tunnuksilla kirjautumisen.

SVT ry:n yhtenä tarkoituksena on pyrkiä lisäämään jäsenistön tietoja ja taitoja sekä harrastusta ammatillisiin kysymyksiin sekä parantaa ja ylläpitää eri yhteiskuntasektoreiden veroasioiden tuntemusta. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokous-, kurssi- yms. tilaisuuksia.

Järjestämme vuosikokouksen yhteydessä oman väen vero-opintopäivän / Verohallinnon Akavalaiset ry:n jäsenyhdistysten yhteisen seminaarin. Tilaisuuksien ohjelmassa käsitellään mm. aineellisoikeudellisia, edunvalvonnallisia ja hallinnollisia aiheita.

Yhdistys järjestää vuosittain Vero-opintopäivät, missä käsitellään monipuolisesti ajankohtaisia verotusaiheita. Vero-opintopäiviin pääset tarkemmin tutustumaan tästä  ”Vero-opintopäivät”. Viime vuosina VOP on järjestetty hybriditilaisuutena, joten jäsenillä on erinomainen mahdollisuus osallistua tilaisuuteen. Jäsenten on mahdollista tutustua viime vuosien VOP-aineistoon ”linkki tiedostoihin”. 

Yhdistys tukee myös jäsenten osallistumista Liikevaihtoverotuksen Ystäwät ry:n järjestämälle vuotuiselle Alv-risteilylle.

Akavan Erityisalat ry on ottanut jäsenyhdistystensä jäsenille useita vakuutuksia. Jäsenmaksuun sisältyy Turvasta otettu vapaa-ajan tapaturma- ja matkustajavakuutus sekä Ifin vastuu- ja oikeusturvavakuutus. 

Jäsenten on mahdollista hankkia Turvassa-henkivakuutus jäsenetuhintaan. Lisäksi Turvan vapaaehtoisista, jatkuvista vakuutuksista saa 10 % jäsenalennuksen.

Jäsenenä saat alennusta myös Kalevan henkivakuutuksesta.

Danske Bank tarjoaa akavalaisille joukon räätälöityjä jäsenetuja. Näihin sisältyy mm. asuntolaina- ja sijoituspalveluetu.

Työssäkäyvät jäsenet saavat halutessaan Akavan kalenterin.

Jäsenet saavat Akavan Erityisalat ry:stä myös perhe- ja perintöoikeudellista neuvontaa.

SVT ry:n jäsenillä on mahdollisuus saada Member+ -etuja hotellimajoitushinnoista, varustamoiden tarjoamien palveluiden hinnoista ja liikuntapalveluista jne. 

Jäseneduista löytyy lisää infoa Akavan Erityisalojen nettisivuilta.

Jäsenmaksu ja laskelma jäseneduista

Yhdistyksen jäsenmaksut vahvistetaan vuosittain vuosikokouksessa. Eri jäsenryhmien jäsenmaksuista löydät tarkempaa tietoa Akavan Erityisalojen sivuilta.

Suomen Verotarkastajat SVT ry:n jäsenen maksama jäsenmaksu ”palautuu” jäsenelle sen mukaisesti, miten hän käyttää yhdistyksen ja liiton palveluja. Alla on esimerkkilaskelma SVT ry:n tarjoamien palvelujen käytöstä.

Verotarkastajan keskipalkka on 3.760 €/kk, josta vuosijäsenmaksu on n. 400 €. Jäsenmaksu on vähennyskelpoinen verotuksessa, joten todellinen jäsenmaksu on kunkin jäsenen veroprosentin verran pienempi.

Jäsenmaksun ”palautus”:

  • Jäsenmaksulla pääset osallistumaan vuosittain määriteltävällä omavastuuosuudella yhdistyksen järjestämään oman väen vero-opintopäivään ja vuosikokoukseen
  • Alla muutama esimerkki jäsenen mahdollisesti saamista ”jäsenmaksupalautuksista” riippuen siitä, miten käyttää yhdistyksen tarjoamia etuja
Lomamökin käyttöTahkoSaariselkä E4
SESONKIEI SESONKISESONKIEI SESONKI
Vuokra-680-330-330-180
Virkistysraha20202020
Osallistuminen alv-risteilylle50505050
Jäsenmaksua "palautuu" yhteensä750400400250

Akavan Erityisalat ry:n nettisivuilta löytyy laskelma AE:n tarjoamista eduista