Suomen
Verotarkastajat
SVT ry

Veroasiantuntijoiden edunvalvontaa jo vuodesta 1949!

Yhdistyksen tarkoitus on toimia jäsentensä yhdyssiteenä, valvoa jäsentensä ammatillisia, oikeudellisia, taloudellisia ja sosiaalisia etuja, pyrkiä lisäämään jäsenistön tietoja ja taitoja sekä harrastusta ammatillisiin kysymyksiin sekä parantaa ja ylläpitää eri yhteiskuntasektoreiden veroasioiden tuntemusta.

Hallitus

Suomen Verotarkastajat SVT ry:n hallituksessa seuraavalla kaudella (2023 – 2024) toimivat seuraavat henkilöt:

Riitta Lautamäki (puheenjohtaja), Taija Känkänen (taloudenhoitaja), Janne Kärkkäinen, Marko Lehmusvuo, Jan Mäkiranta, Lea Pelkonen (sihteeri) Sanna Rasanen (lomavastaava), Jussi Rautio (varapuheenjohtaja),  Teija Sarajärvi ja Heidi Tuomisto.

Vero-opintopäivät

Liity jäseneksi

Tapahtumakalenteri

There is no Event