JÄSENYYS

Mikäli toimit Verohallinnossa vaativissa veroasiantuntijan tehtävissä vaativuustasolla 9 tai yli, olet tervetullut Suomen Verotarkastajat SVT ry:n jäseneksi.

Suomen Verotarkastajat SVT ry:n tarkoituksena on mm. toimia jäsentensä yhdyssiteenä sekä valvoa jäsentensä ammatillisia, oikeudellisia, taloudellisia ja sosiaalisia etuja.

Suomen Verotarkastajat SVT ry on Akavan Erityisalat ry:n jäsenyhdistys. Verohallinnossa akavalaista neuvottelutoimintaa koordinoi Verohallinnon Akavalaiset ry.

Jäsenyyttä anotaan täyttämällä alla olevan linkin takana oleva Akavan Erityisalat ry:n jäsenhakemus. Apua jäsenhakemuksen täyttämiseen saat yhdistyksen toimihenkilöiltä tai hallituksen jäseniltä.

Lähettäessäsi jäsenhakemuksen se ohjautuu yhdistyksen puheenjohtajalle, joka toimittaa hakemuksen edelleen Akavan Erityisalat ry:n jäsensihteerille. AE:n toimistosta sinulle lähetetään valtakirja, jonka täytettyäsi voit toimittaa sen kahtena kappaleena toimintayksikkösi SVT:n hallituksen jäsenelle tai yhdistyksen sihteerille. Jäsenyytesi vahvistetaan hakemuksen lähettämistä seuraavassa SVT ry:n hallituksen kokouksessa.

JÄSENEDUT

Edunvalvonnan lisäksi saat Suomen Verotarkastajat SVT ry:n jäsenyyden kautta huomattavia jäsenetuja.

LOMATOIMINTA

Suomen Verotarkastajat SVT ry omistaa eri puolilla Suomea lomamökkejä ja -huoneistoja, jotka ovat jäsenten käytettävissä. Linkin Lomatoiminta alla on tarkempi luettelo lomapaikoista. Vaatii henkilökohtaisilla tunnuksilla kirjautumisen.

Eläkkeelle jäädessään jäsenet saavat yhden viikon ilmaisen oleskelun sesonkiaikojen ulkopuolella jossain yhdistyksen lomapaikassa.

PANKKISOPIMUS

Yhdistys on tehnyt Nordea Pankin kanssa sopimuksen, jonka mukaan jäsenet saavat uusille Selekta-eläkevakuutuksille jopa 250 euron bonuksen sekä alennusta palkkiosta. Lisäksi Avainasiakkaille annetaan 25 % alennus kuormituspalkkiosta koko säästöajalle.

KOULUTUSTOIMINTA

SVT ry:n yhtenä tarkoituksena on pyrkiä lisäämään jäsenistön tietoja ja taitoja sekä harrastusta ammatillisiin kysymyksiin sekä parantaa ja ylläpitää eri yhteiskuntasektoreiden veroasioiden tuntemusta. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokous-, kurssi- yms. tilaisuuksia.

Järjestämme vuosikokouksen yhteydessä oman väen vero-opintopäivän, jonka ohjelmassa käsitellään sekä aineellisoikeudellisia että verotarkastustyöhön liittyviä aiheita.

Jäsenillä on mahdollisuus päästä edulliseen jäsenhintaan yhdistyksen järjestämille Vero-opintopäiville. Yhdistys jakaa kaikkien järjestämiensä opintopäivien kurssimateriaalin jäsenilleen.

Ensimmäinen elinkeinoelämälle suunnattu vero-opintopäivä järjestettiin Tampereella syyskuussa 1968. Tämän jälkeen Vero-opintopäiviä on järjestetty vuosittain. Yksinomaan jäsenistölle tarkoitettuja ns. oman väen vero-opintopäiviä on järjestetty yhtäjaksoisesti vuodesta 1978 alkaen.

Yhdistys tukee myös jäsenten osallistumista Liikevaihtoverotuksen Ystäwät ry:n järjestämälle vuotuiselle Alv-risteilylle.

KALENTERI

Työssäkäyvät jäsenet saavat Akavan kalenterin.

VAKUUTUKSET

Akavan Erityisalat ry on ottanut jäsenilleen vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen ja matkustajavakuutuksen vapaa-ajan matkoille. Liiton jäsenillä on myös ammatillinen vastuu- ja oikeusturvavakuutus.

MUUT EDUT

Jäsenet saavat Akavan Erityisalat ry:stä myös perhe- ja perintöoikeudellista neuvontaa.

SVT ry:n jäsenillä on Akavan Erityisalat ry:n kautta mahdollisuus saada alennuksia hotellimajoitushinnoista, autojen polttonesteiden hinnoista, varustamoiden tarjoamien palveluiden hinnoista ja liikuntapalveluista. Akavan Erityisalat ry:n jäseneduista löytyy lisää infoa nettisivuilta www.akavanerityisalat.fi/fi /jasenedut.html.

Osa Akavan jäsenjärjestöistä on muodostanut jäsenetujen hankintaa varten yhteenliittymän. Voit tutustua tämän yhteenliittymän kasvavaan etutarjontaan sivuilla www.jasenedut.fi. Myös nämä edut ovat SVT:n jäsenten käytettävissä.

LASKELMA JÄSENEDUISTA

Suomen Verotarkastajat SVT ry:n jäsenen maksama jäsenmaksu ”palautuu” jäsenelle sen mukaisesti, miten hän käyttää yhdistyksen ja liiton palveluja. Alla on esimerkkilaskelma SVT ry:n tarjoamien palvelujen käytöstä.

Verotarkastajan keskipalkka on 3.760 €/kk, josta vuosijäsenmaksu on n. 400 €. Jäsenmaksu on vähennyskelpoinen verotuksessa, joten todellinen jäsenmaksu on kunkin jäsenen veroprosentin verran pienempi.

JÄSENMAKSUN ”PALAUTUS”:

  • jäsenmaksulla pääset osallistumaan vuosittain määriteltävällä omavastuuosuudella yhdistyksen järjestämään oman väen vero-opintopäivään ja vuosikokoukseen
  • alla muutama esimerkki jäsenen mahdollisesti saamista ”jäsenmaksupalautuksista” riippuen siitä, miten käyttää yhdistyksen tarjoamia etuja

 

Lomamökin käyttö Tahko Saariselkä E4
sesonki ei-sesonki sesonki ei-sesonki
vuokra -680 -330 -330 -180
virkistysraha 20 20 20 20
osallistuminen alv-risteilylle 50 50 50 50
Jäsenmaksua ”palautuu” yhteensä 750 400 400 250

 

Akavan Erityisalat ry:n nettisivuilta löytyy laskelma AE:n tarjoamista eduista http://www.akavanerityisalat.fi/fi /jasenedut.html.

Liity jäseneksi

Tule mukaan toimintaamme.

Liity