Edunvalvonta

Suomen Verotarkastajat SVT ry valvoo jäsentensä taloudellisia ja oikeudellisia etuja. Verohallinnossa edunvalvontaa hoidetaan sekä omin voimin että myös yhdessä Verohallinnon Akavalaisten kanssa. SVT ry kuuluu Akavan Erityisalat ry:n kautta Verohallinnossa jukolaisen neuvottelujärjestelmän piiriin. Akavan Erityisalat ry:n valtiosektorin neuvottelukunnan kautta vaikutamme koko valtion hallinnon kattaviin virkaehtosopimuksiin.

VIRKAEHTOSOPIMUKSET

Valtion yleisessä virkaehtosopimuksessa ovat tärkeimmät palvelusuhteemme ehdot Virkaehtosopimus 2014-2017. Matkustamiseen liittyvät ehdot on sovittu valtion matkustussopimuksessa Matkakustannusten korvaukset.

LUOTTAMUSMIESTOIMINTA

Kaikissa yksiköissä on jukolainen pääluottamusmies ja verotarkastuksen toimintayksiköissä luottamusmiehenä toimii yhdistyksemme jäsen. Oman luottamusmiehesi löydät linkistä Luottamusmiestoiminta. Siellä on myös tarkempi selvitys luottamusmiestoiminnasta.

TYÖSUOJELU

Verohallinnon kaikilla työpaikoilla on työntekijöiden keskuudestaan valitsema työsuojeluvaltuutettu, joka edustaa koko henkilöstöä ja jonka toimikausi on neljä vuotta. Työsuojeluvaltuutettu toimii työpaikoilla edesauttaen Verohallinnon työsuojelun päämäärää, joka on turvallisen ja terveellisen työympäristön luominen, työturvallisuuden kehittäminen sekä henkilöstön fyysisen ja psyykkisen työkyvyn ylläpito ja työyhteisön sosiaalisen kanssakäymisen edistäminen.

Työsuojelutoiminnasta on kerrottu enemmän linkin Työsuojelu takana. Samoin Yritysverotusyksikön, verotarkastuksen toimintayksiköiden ja Konserniverokeskuksen SVT:läiset YT-elinten jäsenet löytyvät linkistä YT-toiminta.

TYÖTTÖMYYSKASSA

Jäsenemme ovat myös Erityiskoulutettujen Työttömyyskassan (ERKO) jäseniä. Kassan jäsenyys oikeuttaa ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan työttömyystapauksissa. Ohjeet, miten menetellä työttömyyden kohdatessa, löydät tästä. Lisätietoja saat myös Erityiskoulutettujen työttömyyskassan sivuilta.

VUOROTTELUVAPAA

Vuorotteluvapaalaki muuttui 1.1.2016. Vuorotteluvapaa on 180 kalenteripäivän vapaajakso, jonka aikana työntekijän palvelussuhde on ”lepotilassa”. Tältä ajalta työntekijälle maksetaan vuorottelukorvausta, joka on 70 % työttömyyspäivärahasta. Vuorotteluvapaa tulee pitää yhtenä jaksona. Vuorotteluvapaalle jääminen edellyttää 20 vuoden työhistoriaa. Työnantajan tulee palkata vuorotteluvapaan ajaksi työvoimatoimistossa työttömänä työnhakijana oleva henkilö. Lisätietoja vuorotteluvapaasta löydät Erityiskoulutettujen Työttömyyskassan (ERKO) sivuilta.

OSA-AIKAELÄKE

Ennen vuotta 1954 syntyneet voivat jäädä osa-aikaeläkkeelle täytettyään 60 vuotta. 1954 ja sen jälkeen syntyneet voivat jäädä osa-aikaeläkkeelle täytettyään 61 vuotta. Nykyinen osa-aikaeläke voidaan myöntää vielä siten, että sen viimeinen mahdollinen alkamisajankohta on 1.1.2017. Sen jälkeen ei enää myönnetä uusia osa-aikaeläkkeitä. Aiemmin jo myönnetyt ja viimeistään 1.1.2017 alkavat osa-aikaeläkkeet jatkuvat normaalisti myös eläkeuudistuksen voimaantulon jälkeen.

Osa-aikatyön voi järjestää työnantajan kanssa joustavasti, kunhan ei ole yhdenjaksoisesti pois työstä yli kuutta viikkoa. Osa-aikatyön ansioiden on oltava kuitenkin 35 – 70 prosenttia kokoaikatyön vakiintuneista ansioista. Lisätietoja osa-aikaeläkkeestä saat Kevan nettisivuilta.

Vero-
opintopäivät

Lue lisää

Liity jäseneksi

Tule mukaan toimintaamme.

Liity