VEROASIANTUNTIJOIDEN EDUNVALVONTAA JO VUODESTA 1949!

Yhdistyksen tarkoitus on toimia jäsentensä yhdyssiteenä, valvoa jäsentensä ammatillisia, oikeudellisia, taloudellisia ja sosiaalisia etuja, pyrkiä lisäämään jäsenistön tietoja ja taitoja sekä harrastusta ammatillisiin kysymyksiin sekä parantaa ja ylläpitää eri yhteiskuntasektoreiden veroasioiden tuntemusta.

 

HALLITUS

Uusi hallitus aloitti etävuosikokouksen jälkeen 2.6.2020 seuraavassa kokoonpanossa:

Riitta Lautamäki (puheenjohtaja) LASY, Lasse Järvi (varapuheenjohtaja) OKY, Lea Pelkonen (sihteeri) ITSY, Kari Kuokkanen LASY, Kirsi Juntunen SISY, Riitta Nummila HTSY, Taija Känkänen ETSY, Sanna Rasanen ITSY (lomavastaava), Jussi Rautio SISY, Teija Sarajärvi POSY ja Heidi Tuomisto ETSY.

Lisäksi taloudenhoitaja Marjo-Riitta Lahma, joka ei ole hallituksen jäsen

Ajankohtaista

Etävuosikokous 2020

15.5.2020

Suomen Verotarkastajat SVT ry:n hallitus on päättänyt, että vuoden 2020 vuosikokous järjestetään ns. etävuosikokouksena.

Kutsu vuosikokoukseen ilmoittautumisohjeineen ja muut vuosikokousasiakirjat löytyvät internetsivujen jäsenosiosta:

  1. kirjaudu jäsensivuille
  2. valitse yläpalkista ”tiedostot”
  3. oikealla sivupalkista löytyvät vuosikokousaineistot vuosittain.

 

Vuosikokous 2020

24.1.2020

Verohallinnon Akavalaiset ry:n jäsenyhdistysten (Suomen Verolakimiehet ry, Verohallinnon Ekonomit ry ja Suomen Verotarkastajat SVT ry) yhteinen seminaariristeily Helsingistä Tukholmaan 23.4. – 25.4.2020 Tallinksiljan m/s Symphony laivalla on peruttu.

SVT:n vuosikokous järjestetään myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana ja paikassa.

Vuosikokoukseen ja tilinpäätökseen liittyvä materiaali julkaistaan nettisivujen jäsenosiossa.
Kirjaudu jäsensivuille ja valitse ylävalikosta ”Tiedostot”. Tiedostot valikossa oikealla on valikko, josta pääset ”Vuosikokous 2020” sivuille, jossa julkaistaan ilmoittautumisohje ja -lomake sekä muu kokousaineisto.

Eläkeläisjäsenrekisterin siivous

Yhdistyksen hallitus toteaa helmikuun kokouksessaan (12.2.2020) ne eläkeläisjäsenet, jotka
– ovat siirtyneet eläkeläisjäseneksi vuonna 2016 tai sitä aiemmin
– eivät ole maksaneet eläkeläisjäsenmaksua lainkaan vuosina 2017-2019
oma-aloitteisesti eronneeksi yhdistyksestä.

Jäsenoikeudet säilyvät, jos eläkeläisjäsen on maksanut edes kerran jäsenmaksun vuosina 2017-2019 tai jäsen on siirtynyt eläkeläisjäseneksi vuosina 2017-2019.

Yhdistyksen loma-asuntojen käyttöoikeuden perusteena on se, ettei eläkeläisjäsenellä ole jäsenmaksuja rästissä vuosilta 2017-2019.

Vuoden 2019 vuosikokouksen päätöksiä

18.4.2019

Yhdistys piti vuoden 2019 vuosikokouksen ms Silja Europan Moonlight discon tiloissa. Paikka ei ollut paras mahdollinen vuosikokouksen kaltaisen tilaisuuden pitämiseen, mutta joka tapauksessa kokous onnistuttiin pitämään.
Vuosikokouksen puheenjohtajana toimi Mika Jarvansalo ja sihteerinä Lea Pelkonen. Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Teuvo Karppinen ja Jaakko Vääräniemi sekä ääntenlaskijoiksi Merja Kalliomäki ja Leena Niemelä.
Vuosikokous hyväksyi ja vahvisti vuoden 2018 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä vuodelle 2019 laaditun talousarvion ja toimintasuunnitelman. Samalla vahvistettiin vuoden 2019 jäsenmaksut eläkeläisille ja muille kuin työssäkäyville tai eläkeläisille (hoitovapaalla tms. vapaalla oleville jäsenille). Lisäksi vahvistettiin työssäkäyvien jäsenten vuoden 2020 jäsenmaksun suuruus.
Jäsenmaksut vuodelle 2019
– työssäkäyvien jäsenten jäsenmaksu on 0,85 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta
– eläkeläisjäsenen jäsenmaksu on 40,00 euroa vuodessa, joka on maksettava sääntöjen mukaan kesäkuun loppuun mennessä – jäsenmaksujen tili on Nordea FI83 1426 3000 1043 05 (laita viestiksi nimesi ja jäsenmaksu 2019)
– hoitovapaalla tms. vapaalla olevien jäsenmaksu on Akavan Erityisalat ry:n linjauksen mukainen (10 euroa kuukaudessa AE:lle, josta AE tilittää osan SVT:lle).
Työssäkäyvien jäsenmaksun suuruus vuodelle 2020 vahvistettiin 0,85 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta.

Hallitukseen kuuluu vuonna 2019 puheenjohtaja ja yhdeksän jäsentä. Erovuoroisista valittiin uudelleen Lasse Järvi, Sanna Rasanen ja Jussi Rautio. Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin Heidi Tuomisto.

Hallitus valtuutettiin purkamaan Himoksen kiinteistön kauppa (kauppakirjan ehtojen mukaisesti) mikäli kiinteistölle ei ole rakennettu kunnallistekniikkaa vuoden 2019 loppuun mennessä. Hallitus myös voi myydä kiinteistön, mikäli kaupan ehdot ovat sopivat. Hallitus valtuutettiin niin ikään realisoimaan Saariselän E4 huoneisto, mikäli sen käyttöaste ei ole riittävä tai kunnon ylläpito ei ole tarkoituksenmukaista.

Vero-
opintopäivät

Lue lisää

Liity jäseneksi

Tule mukaan toimintaamme.

Liity