VEROASIANTUNTIJOIDEN EDUNVALVONTAA JO VUODESTA 1949!

Yhdistyksen tarkoitus on toimia jäsentensä yhdyssiteenä, valvoa jäsentensä ammatillisia, oikeudellisia, taloudellisia ja sosiaalisia etuja, pyrkiä lisäämään jäsenistön tietoja ja taitoja sekä harrastusta ammatillisiin kysymyksiin sekä parantaa ja ylläpitää eri yhteiskuntasektoreiden veroasioiden tuntemusta.

 

HALLITUS

Uusi hallitus aloitti etävuosikokouksen jälkeen 23.4.2021 seuraavassa kokoonpanossa:

Riitta Lautamäki (puheenjohtaja), Lea Pelkonen (sihteeri), Kirsi Juntunen, Kari Kuokkanen, Antti Kurronen, Taija Känkänen, Riitta Nummila, Jussi Rautio, Teija Sarajärvi ja Heidi Tuomisto.

Lisäksi taloudenhoitaja Marjo-Riitta Lahma sekä lomavastaava Sanna Rasanen, jotka eivät ole hallituksen jäseniä.

Ajankohtaista

Vero-opintopäivät 2021

23.5.2021

Seuraavat Vero-opintopäivät järjestetään perinteisenä livetilaisuutena Finlandiatalolla 1. – 2.11.2021. Toki varaamme vielä tässä vaiheessa mahdollisuuden koronapandemiasta johtuviin muutoksiin. Vero-opintopäivien ohjelman löydät kohdasta ”Vero-opintopäivät”.

VHA seminaari ja jäsentiedotteet

16.5.2021

Verohallinnon Akavalaiset ry:n seminaari pidettiin Teamsin välityksellä 7.5.2021. Seminaarin esitykset löytyvät jäsensivuilta kohdasta Tiedostot.

Samoin jäsensivujen kohdasta Tiedostot löytyvät myös vuoden 2021 jäsentiedotteet (kohdasta Tiedotteet). Jatkossa päivitämme jäsentiedotteet ajantasaisesti myös nettisivuille.

 

Vuosikokouksen 2021 päätöksiä

25.4.2021

Yhdistys piti koronatilanteesta johtuen vuoden 2021 vuosikokouksen kokonaan etäkokouksena. Vuosikokouksen puheenjohtajana toimi Jarkko Knuutila ja sihteerinä Lea Pelkonen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tuula Karjalainen ja Tiina Nenonen.

Vuosikokous hyväksyi ja vahvisti vuoden 2020 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä vuodelle 2021 laaditun talousarvion ja toimintasuunnitelman. Lisäksi vahvistettiin työssäkäyvien jäsenten jäsenmaksu vuodelle 2022.

Hallituksen jäseniksi seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi valittiin Antti Kurronen, Jussi Rautio ja Heidi Tuomisto. Hallituksessa jatkavat v. 2022 vuosikokoukseen asti Kirsi Juntunen, Kari Kuokkanen, Taija Känkänen, Riitta Nummila, Lea Pelkonen ja Teija Sarajärvi.

Jäsenmaksut 2021
– työssäkäyvä jäsen 0,85 % ennakonpidätyksenalaisesta palkasta
– eläkeläisjäsen 40 € vuodessa, joka on sääntöjen mukaan maksettava kesäkuun loppuun mennessä (lisäksi mahdollinen AE:n jäsenmaksu)
– hoito- tms. vapaalla olevan jäsenmaksu on AE:n linjauksen mukainen 8 € / kk

SVT ry:n seminaari 2021

SVT ry:n oman väen opintopäivä pidettiin perjantaina 23.4.2021.

Seminaarissa käsiteltiin vuoden vaihteessa jäsenistölle tehdyn työhyvinvointikyselyn tuloksia. Tuloksia esitteli yhdistyksen puheenjohtaja Riitta Lautamäki. Seminaarin ulkopuolisina esiintyjinä olivat ylijohtajat Heli Lähteenmäki, Ari Mäkelä ja Jarkko Levasma, jotka kertoivat esityksissään pääyksiköiden ajankohtaisista asioista. Lisäksi päätoiminen pääluottamusmies Pari Einola kertoi edunvalvonnan ajankohtaisista asioista.

Seminaarin aineisto löytyy jäsensivuilta kohdasta Tiedostot -> Vuosikokous 2021

Vero-
opintopäivät

Lue lisää

Liity jäseneksi

Tule mukaan toimintaamme.

Liity