VEROASIANTUNTIJOIDEN EDUNVALVONTAA JO VUODESTA 1949!

Yhdistyksen tarkoitus on toimia jäsentensä yhdyssiteenä, valvoa jäsentensä ammatillisia, oikeudellisia, taloudellisia ja sosiaalisia etuja, pyrkiä lisäämään jäsenistön tietoja ja taitoja sekä harrastusta ammatillisiin kysymyksiin sekä parantaa ja ylläpitää eri yhteiskuntasektoreiden veroasioiden tuntemusta.

 

HALLITUS

Uusi hallitus aloitti etävuosikokouksen jälkeen 2.6.2020 seuraavassa kokoonpanossa:

Riitta Lautamäki (puheenjohtaja) LASY, Lasse Järvi (varapuheenjohtaja) OKY, Lea Pelkonen (sihteeri) ITSY, Kari Kuokkanen LASY, Kirsi Juntunen SISY, Riitta Nummila HTSY, Taija Känkänen ETSY, Sanna Rasanen ITSY (lomavastaava), Jussi Rautio SISY, Teija Sarajärvi POSY ja Heidi Tuomisto ETSY.

Lisäksi taloudenhoitaja Marjo-Riitta Lahma, joka ei ole hallituksen jäsen

Ajankohtaista

Vero-opintopäivät 2020

11.8.2020

Valitettavasti olemme vallitsevassa tilanteessa joutuneet tekemään ikävän päätöksen – Vero-opintopäivät 2020 on peruutettu.

Seuraavat Vero-opintopäivät ovat loka-marraskuussa 2021. Olethan silloin mukana?

Vuosikokouksen 2020 päätöksiä

28.6.2020

Yhdistys piti koronatilanteesta johtuen vuoden 2020 vuosikokouksen etäkokouksena. Kokouspaikalla olivat ainoastaan kokouksen toimihenkilöt. Vuosikokouksen puheenjohtajana toimi Jouko Salovaara ja sihteerinä Simo Lamberg. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Seppo Kurki ja Jan Mäkiranta.

Vuosikokous hyväksyi ja vahvisti vuoden 2019 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä vuodelle 2020 laaditun talousarvion ja toimintasuunnitelman. Lisäksi vahvistettiin työssäkäyvien jäsenten jäsenmaksu vuodelle 2021.

Yhdistyksen puheenjohtajaksi seuraavalle kaksivuotiskaudelle valittiin Riitta Lautamäki. Hallituksen jäseniksi seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi valittiin Kirsi Juntunen, Kari Kuokkanen, Taija Känkänen, Riitta Nummila, Lea Pelkonen ja Teija Sarajärvi. Hallituksessa jatkavat v. 2021 vuosikokoukseen asti Lasse Järvi (varapj), Sanna Rasanen, Jussi Rautio ja Heidi Tuomisto.

Kokouksessa päätettiin myös yhdistyksen sääntöjen 5 ja 6 pykälien muuttamisesta siten, että eläkkeelle siirtynyt jäsen voi jäädä pelkästään SVT ry:n kannattajajäseneksi. Kannattajajäsenellä on oikeus käyttää yhdistyksen lomanviettopaikkoja.

Jäsenmaksut 2020
– työssäkäyvä jäsen 0,85 % ennakonpidätyksenalaisesta palkasta
– eläkeläisjäsen 40 € vuodessa, joka on sääntöjen mukaan maksettava kesäkuun loppuun mennessä (lisäksi mahdollinen AE:n jäsenmaksu)
– hoito- tms. vapaalla olevan jäsenmaksu on AE:n linjauksen mukainen 10 € / kk

Etävuosikokous 2020

15.5.2020

Suomen Verotarkastajat SVT ry:n hallitus on päättänyt, että vuoden 2020 vuosikokous järjestetään ns. etävuosikokouksena.

Kutsu vuosikokoukseen ilmoittautumisohjeineen ja muut vuosikokousasiakirjat löytyvät internetsivujen jäsenosiosta:

  1. kirjaudu jäsensivuille
  2. valitse yläpalkista ”tiedostot”
  3. oikealla sivupalkista löytyvät vuosikokousaineistot vuosittain.

 

Vuosikokous 2020

24.1.2020

Verohallinnon Akavalaiset ry:n jäsenyhdistysten (Suomen Verolakimiehet ry, Verohallinnon Ekonomit ry ja Suomen Verotarkastajat SVT ry) yhteinen seminaariristeily Helsingistä Tukholmaan 23.4. – 25.4.2020 Tallinksiljan m/s Symphony laivalla on peruttu.

SVT:n vuosikokous järjestetään myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana ja paikassa.

Vuosikokoukseen ja tilinpäätökseen liittyvä materiaali julkaistaan nettisivujen jäsenosiossa.
Kirjaudu jäsensivuille ja valitse ylävalikosta ”Tiedostot”. Tiedostot valikossa oikealla on valikko, josta pääset ”Vuosikokous 2020” sivuille, jossa julkaistaan ilmoittautumisohje ja -lomake sekä muu kokousaineisto.

Vero-
opintopäivät

Lue lisää

Liity jäseneksi

Tule mukaan toimintaamme.

Liity