VEROASIANTUNTIJOIDEN EDUNVALVONTAA JO VUODESTA 1949!

Yhdistyksen tarkoitus on toimia jäsentensä yhdyssiteenä, valvoa jäsentensä ammatillisia, oikeudellisia, taloudellisia ja sosiaalisia etuja, pyrkiä lisäämään jäsenistön tietoja ja taitoja sekä harrastusta ammatillisiin kysymyksiin sekä parantaa ja ylläpitää eri yhteiskuntasektoreiden veroasioiden tuntemusta.

 

HALLITUS

Uusi hallitus aloitti etävuosikokouksen jälkeen 2.6.2020 seuraavassa kokoonpanossa:

Riitta Lautamäki (puheenjohtaja) , Lasse Järvi (varapuheenjohtaja) , Lea Pelkonen (sihteeri), Kari Kuokkanen, Kirsi Juntunen, Riitta Nummila, Taija Känkänen, Sanna Rasanen (lomavastaava), Jussi Rautio, Teija Sarajärvi ja Heidi Tuomisto.

Lisäksi taloudenhoitaja Marjo-Riitta Lahma, joka ei ole hallituksen jäsen

Ajankohtaista

Tulevia tapahtumia

3.2.2021

Suomen Verotarkastajat SVT ry:n oman väen vero-opintopäivä ja vuosikokous pidetään perjantaina 23.4. 2021 klo 12.30 alkaen. Tarkempaa infoa tulossa myöhemmin.

Verohallinnon Akavalaiset ry:n jäsenyhdistysten yhteinen seminaari pidetään perjantaina 7.5.2021 klo 12 alkaen. Myös tästä tarkempaa infoa lähempänä ajankohtaa.

Kumpikin seminaari pidetään Teamsin välityksellä. Merkitse tapahtumat jo nyt kalenteriin ja ole kuulolla Verohallinnon ja edunvalvonnan ajankohtaisista asioista.

 

Vero-opintopäivät 2020

11.8.2020

Valitettavasti olemme vallitsevassa tilanteessa joutuneet tekemään ikävän päätöksen – Vero-opintopäivät 2020 on peruutettu.

Seuraavat Vero-opintopäivät ovat 1. – 2.11.2021. Olethan silloin mukana?

Vuosikokouksen 2020 päätöksiä

28.6.2020

Yhdistys piti koronatilanteesta johtuen vuoden 2020 vuosikokouksen etäkokouksena. Kokouspaikalla olivat ainoastaan kokouksen toimihenkilöt. Vuosikokouksen puheenjohtajana toimi Jouko Salovaara ja sihteerinä Simo Lamberg. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Seppo Kurki ja Jan Mäkiranta.

Vuosikokous hyväksyi ja vahvisti vuoden 2019 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä vuodelle 2020 laaditun talousarvion ja toimintasuunnitelman. Lisäksi vahvistettiin työssäkäyvien jäsenten jäsenmaksu vuodelle 2021.

Yhdistyksen puheenjohtajaksi seuraavalle kaksivuotiskaudelle valittiin Riitta Lautamäki. Hallituksen jäseniksi seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi valittiin Kirsi Juntunen, Kari Kuokkanen, Taija Känkänen, Riitta Nummila, Lea Pelkonen ja Teija Sarajärvi. Hallituksessa jatkavat v. 2021 vuosikokoukseen asti Lasse Järvi (varapj), Sanna Rasanen, Jussi Rautio ja Heidi Tuomisto.

Kokouksessa päätettiin myös yhdistyksen sääntöjen 5 ja 6 pykälien muuttamisesta siten, että eläkkeelle siirtynyt jäsen voi jäädä pelkästään SVT ry:n kannattajajäseneksi. Kannattajajäsenellä on oikeus käyttää yhdistyksen lomanviettopaikkoja.

Jäsenmaksut 2020
– työssäkäyvä jäsen 0,85 % ennakonpidätyksenalaisesta palkasta
– eläkeläisjäsen 40 € vuodessa, joka on sääntöjen mukaan maksettava kesäkuun loppuun mennessä (lisäksi mahdollinen AE:n jäsenmaksu)
– hoito- tms. vapaalla olevan jäsenmaksu on AE:n linjauksen mukainen 10 € / kk

Eläkeläisjäsenrekisterin siivous

24.1.2020

Yhdistyksen hallitus toteaa helmikuun kokouksessaan (12.2.2020) ne eläkeläisjäsenet, jotka
– ovat siirtyneet eläkeläisjäseneksi vuonna 2016 tai sitä aiemmin
– eivät ole maksaneet eläkeläisjäsenmaksua lainkaan vuosina 2017-2019
oma-aloitteisesti eronneeksi yhdistyksestä.

Jäsenoikeudet säilyvät, jos eläkeläisjäsen on maksanut edes kerran jäsenmaksun vuosina 2017-2019 tai jäsen on siirtynyt eläkeläisjäseneksi vuosina 2017-2019.

Yhdistyksen loma-asuntojen käyttöoikeuden perusteena on se, ettei eläkeläisjäsenellä ole jäsenmaksuja rästissä vuosilta 2017-2019.

Vero-
opintopäivät

Lue lisää

Liity jäseneksi

Tule mukaan toimintaamme.

Liity