VEROASIANTUNTIJOIDEN EDUNVALVONTAA JO VUODESTA 1949!

Yhdistyksen tarkoitus on toimia jäsentensä yhdyssiteenä, valvoa jäsentensä ammatillisia, oikeudellisia, taloudellisia ja sosiaalisia etuja, pyrkiä lisäämään jäsenistön tietoja ja taitoja sekä harrastusta ammatillisiin kysymyksiin sekä parantaa ja ylläpitää eri yhteiskuntasektoreiden veroasioiden tuntemusta.

 

HALLITUS

Uusi hallitus aloitti etävuosikokouksen jälkeen 2.6.2020 seuraavassa kokoonpanossa:

Riitta Lautamäki (puheenjohtaja) LASY, Lasse Järvi (varapuheenjohtaja) OKY, Lea Pelkonen (sihteeri) ITSY, Kari Kuokkanen LASY, Kirsi Juntunen SISY, Riitta Nummila HTSY, Taija Känkänen ETSY, Sanna Rasanen ITSY (lomavastaava), Jussi Rautio SISY, Teija Sarajärvi POSY ja Heidi Tuomisto ETSY.

Lisäksi taloudenhoitaja Marjo-Riitta Lahma, joka ei ole hallituksen jäsen

Ajankohtaista

Vero-opintopäivät 2020

11.8.2020

Valitettavasti olemme vallitsevassa tilanteessa joutuneet tekemään ikävän päätöksen – Vero-opintopäivät 2020 on peruutettu.

Seuraavat Vero-opintopäivät ovat 1. – 2.11.2021. Olethan silloin mukana?

Vuosikokouksen 2020 päätöksiä

28.6.2020

Yhdistys piti koronatilanteesta johtuen vuoden 2020 vuosikokouksen etäkokouksena. Kokouspaikalla olivat ainoastaan kokouksen toimihenkilöt. Vuosikokouksen puheenjohtajana toimi Jouko Salovaara ja sihteerinä Simo Lamberg. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Seppo Kurki ja Jan Mäkiranta.

Vuosikokous hyväksyi ja vahvisti vuoden 2019 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä vuodelle 2020 laaditun talousarvion ja toimintasuunnitelman. Lisäksi vahvistettiin työssäkäyvien jäsenten jäsenmaksu vuodelle 2021.

Yhdistyksen puheenjohtajaksi seuraavalle kaksivuotiskaudelle valittiin Riitta Lautamäki. Hallituksen jäseniksi seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi valittiin Kirsi Juntunen, Kari Kuokkanen, Taija Känkänen, Riitta Nummila, Lea Pelkonen ja Teija Sarajärvi. Hallituksessa jatkavat v. 2021 vuosikokoukseen asti Lasse Järvi (varapj), Sanna Rasanen, Jussi Rautio ja Heidi Tuomisto.

Kokouksessa päätettiin myös yhdistyksen sääntöjen 5 ja 6 pykälien muuttamisesta siten, että eläkkeelle siirtynyt jäsen voi jäädä pelkästään SVT ry:n kannattajajäseneksi. Kannattajajäsenellä on oikeus käyttää yhdistyksen lomanviettopaikkoja.

Jäsenmaksut 2020
– työssäkäyvä jäsen 0,85 % ennakonpidätyksenalaisesta palkasta
– eläkeläisjäsen 40 € vuodessa, joka on sääntöjen mukaan maksettava kesäkuun loppuun mennessä (lisäksi mahdollinen AE:n jäsenmaksu)
– hoito- tms. vapaalla olevan jäsenmaksu on AE:n linjauksen mukainen 10 € / kk

Eläkeläisjäsenrekisterin siivous

24.1.2020

Yhdistyksen hallitus toteaa helmikuun kokouksessaan (12.2.2020) ne eläkeläisjäsenet, jotka
– ovat siirtyneet eläkeläisjäseneksi vuonna 2016 tai sitä aiemmin
– eivät ole maksaneet eläkeläisjäsenmaksua lainkaan vuosina 2017-2019
oma-aloitteisesti eronneeksi yhdistyksestä.

Jäsenoikeudet säilyvät, jos eläkeläisjäsen on maksanut edes kerran jäsenmaksun vuosina 2017-2019 tai jäsen on siirtynyt eläkeläisjäseneksi vuosina 2017-2019.

Yhdistyksen loma-asuntojen käyttöoikeuden perusteena on se, ettei eläkeläisjäsenellä ole jäsenmaksuja rästissä vuosilta 2017-2019.

Harkimon kirjoituksen johdosta

26.3.2019

Kommenttina kansanedustaja Harry ”Hjallis” Harkimon mm. Iltalehden kolumnissa 17.3. esittämiin väitteisiin voimme Suomen Verotarkastajat SVT ry:n puolesta todeta seuraavaa:

Harkimon kolumnin henki on se, että verotarkastaja saisi palkkion sen perusteella, kuinka suuret verot verovelvolliselle määrätään. Ajatus on jo perusteiltaan virheellinen ja siinä tarkoitushakuisesti luodaan lukijalle käsitys, että verotarkastajan palkka ja sen määräytymisen perusteet ovat verrattavissa esimerkiksi myyntimiehen tai edustajan provisiopalkkaukseen.  Valtion eri hallinnonalojen palkkauksen perusteet käyvät ilmi mm. valtionvarainministeriön internetsivuilta: https://vm.fi/valtio-tyonantajana/virka-ja-tyoehdot-henkilostohallinnon-asiakirjat/palkkaus-kannustejarjestelmat/172

Harkimo viittaa tarkastusjohtaja Myllyniemen viestiin, jossa hän kannusti työntekijöitä hyviin suorituksiin. Samalla Harkimo viittaa Kauppalehden uutisiin, jossa kerrotaan Verohallinnon jääneen tavoitteestaan. Koska Harkimo, mitä ilmeisimin ei tunne asioiden taustoja, niin kerrottakoon, että Verohallinnossa on usean vuoden ajan ollut menossa tietojärjestelmän uudistaminen, joka on vienyt huomattavasti hallinnon resursseja. Tietojärjestelmän uudistus on radikaali ja kokoluokaltaan massiivinen. Jokainen, joka on ollut mukana tietojärjestelmäuudistuksessa, tietää että sellainen ei onnistu hetkessä ja täysin ongelmitta. Uusien tietojärjestelmien opetteleminen vie myös huomattavassa määrin työntekijöiden muutoin tavanomaiseen verotustyöhön käytettävissä olevia resursseja ja tämä näkyy mm. verotarkastusten määrissä.

Harkimo toistaa ns. urbaanilegendaa, jonka mukaan Verohallinto tahallaan ajaisi hyviä ja menestyviä yrityksiä konkurssiin. Tämä toiminta ei perustuisi lakiin vaan mielivaltaan. Kolumnissa kerrotaan ”että oikeusturvaa on rikottu verotarkastuksilla, yksipuolisilla tuomioilla ja velan määrän mielivaltaisella kasvattamisella oikeuskäsittelyn aikana”. Väite on loukkaava kaikkia Verohallinnon työntekijöitä kohtaan. Verohallinnon väki toteuttaa niitä lakeja, joita Harkimokin on kansanedustajana ollut säätämässä neljä vuotta, kuten vaikkapa Laki tulotietojärjestelmästä (53/2018, 12.1.2018; HE 134/2017 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tulotietojärjestelmästä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi).

”Kansanedustajan velvollisuus on kyseenalaistaa harmaalla alueella tapahtuva verotarkastajan toiminta”, toteaa Harkimo kolumnissaan. Olemme täysin samaa mieltä siitä, että kaikki harmaalla alueella tapahtuva toiminta on syytä tuoda esiin ja kyseenalaistaa. Tätä tehdessä tulisi kuitenkin pysyä totuudessa sekä noudattaa oikeutta ja kohtuutta.

 

Suomen Verotarkastajat SVT ry

Hallitus

Vero-
opintopäivät

Lue lisää

Liity jäseneksi

Tule mukaan toimintaamme.

Liity