VEROASIANTUNTIJOIDEN EDUNVALVONTAA JO VUODESTA 1949!

Yhdistyksen tarkoitus on toimia jäsentensä yhdyssiteenä, valvoa jäsentensä ammatillisia, oikeudellisia, taloudellisia ja sosiaalisia etuja, pyrkiä lisäämään jäsenistön tietoja ja taitoja sekä harrastusta ammatillisiin kysymyksiin sekä parantaa ja ylläpitää eri yhteiskuntasektoreiden veroasioiden tuntemusta.

 

HALLITUS

Heikki Paalanen (puheenjohtaja) SISY, Lasse Järvi (varapuheenjohtaja) OKY, Arto Isotalo LASY, Simo Lamberg SISY, Riitta Nummila ITSY, Lea Pelkonen (sihteeri) ITSY, Sanna Rasanen ITSY (lomavastaava), Jussi Rautio SISY, Kari Torssonen POSY ja Heidi Tuomisto ETSY.

Lisäksi taloudenhoitaja Marjo-Riitta Lahma, joka ei ole hallituksen jäsen

Ajankohtaista

Vuoden 2019 vuosikokouksen päätöksiä

18.4.2019

Yhdistys piti vuoden 2019 vuosikokouksen ms Silja Europan Moonlight discon tiloissa. Paikka ei ollut paras mahdollinen vuosikokouksen kaltaisen tilaisuuden pitämiseen, mutta joka tapauksessa kokous onnistuttiin pitämään.
Vuosikokouksen puheenjohtajana toimi Mika Jarvansalo ja sihteerinä Lea Pelkonen. Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Teuvo Karppinen ja Jaakko Vääräniemi sekä ääntenlaskijoiksi Merja Kalliomäki ja Leena Niemelä.
Vuosikokous hyväksyi ja vahvisti vuoden 2018 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä vuodelle 2019 laaditun talousarvion ja toimintasuunnitelman. Samalla vahvistettiin vuoden 2019 jäsenmaksut eläkeläisille ja muille kuin työssäkäyville tai eläkeläisille (hoitovapaalla tms. vapaalla oleville jäsenille). Lisäksi vahvistettiin työssäkäyvien jäsenten vuoden 2020 jäsenmaksun suuruus.
Jäsenmaksut vuodelle 2019
– työssäkäyvien jäsenten jäsenmaksu on 0,85 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta
– eläkeläisjäsenen jäsenmaksu on 40,00 euroa vuodessa, joka on maksettava sääntöjen mukaan kesäkuun loppuun mennessä – jäsenmaksujen tili on Nordea FI83 1426 3000 1043 05 (laita viestiksi nimesi ja jäsenmaksu 2019)
– hoitovapaalla tms. vapaalla olevien jäsenmaksu on Akavan Erityisalat ry:n linjauksen mukainen (10 euroa kuukaudessa AE:lle, josta AE tilittää osan SVT:lle).
Työssäkäyvien jäsenmaksun suuruus vuodelle 2020 vahvistettiin 0,85 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta.

Hallitukseen kuuluu vuonna 2019 puheenjohtaja ja yhdeksän jäsentä. Erovuoroisista valittiin uudelleen Lasse Järvi, Sanna Rasanen ja Jussi Rautio. Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin Heidi Tuomisto.

Hallitus valtuutettiin purkamaan Himoksen kiinteistön kauppa (kauppakirjan ehtojen mukaisesti) mikäli kiinteistölle ei ole rakennettu kunnallistekniikkaa vuoden 2019 loppuun mennessä. Hallitus myös voi myydä kiinteistön, mikäli kaupan ehdot ovat sopivat. Hallitus valtuutettiin niin ikään realisoimaan Saariselän E4 huoneisto, mikäli sen käyttöaste ei ole riittävä tai kunnon ylläpito ei ole tarkoituksenmukaista.

Harkimon kirjoituksen johdosta

26.3.2019

Kommenttina kansanedustaja Harry ”Hjallis” Harkimon mm. Iltalehden kolumnissa 17.3. esittämiin väitteisiin voimme Suomen Verotarkastajat SVT ry:n puolesta todeta seuraavaa:

Harkimon kolumnin henki on se, että verotarkastaja saisi palkkion sen perusteella, kuinka suuret verot verovelvolliselle määrätään. Ajatus on jo perusteiltaan virheellinen ja siinä tarkoitushakuisesti luodaan lukijalle käsitys, että verotarkastajan palkka ja sen määräytymisen perusteet ovat verrattavissa esimerkiksi myyntimiehen tai edustajan provisiopalkkaukseen.  Valtion eri hallinnonalojen palkkauksen perusteet käyvät ilmi mm. valtionvarainministeriön internetsivuilta: https://vm.fi/valtio-tyonantajana/virka-ja-tyoehdot-henkilostohallinnon-asiakirjat/palkkaus-kannustejarjestelmat/172

Harkimo viittaa tarkastusjohtaja Myllyniemen viestiin, jossa hän kannusti työntekijöitä hyviin suorituksiin. Samalla Harkimo viittaa Kauppalehden uutisiin, jossa kerrotaan Verohallinnon jääneen tavoitteestaan. Koska Harkimo, mitä ilmeisimin ei tunne asioiden taustoja, niin kerrottakoon, että Verohallinnossa on usean vuoden ajan ollut menossa tietojärjestelmän uudistaminen, joka on vienyt huomattavasti hallinnon resursseja. Tietojärjestelmän uudistus on radikaali ja kokoluokaltaan massiivinen. Jokainen, joka on ollut mukana tietojärjestelmäuudistuksessa, tietää että sellainen ei onnistu hetkessä ja täysin ongelmitta. Uusien tietojärjestelmien opetteleminen vie myös huomattavassa määrin työntekijöiden muutoin tavanomaiseen verotustyöhön käytettävissä olevia resursseja ja tämä näkyy mm. verotarkastusten määrissä.

Harkimo toistaa ns. urbaanilegendaa, jonka mukaan Verohallinto tahallaan ajaisi hyviä ja menestyviä yrityksiä konkurssiin. Tämä toiminta ei perustuisi lakiin vaan mielivaltaan. Kolumnissa kerrotaan ”että oikeusturvaa on rikottu verotarkastuksilla, yksipuolisilla tuomioilla ja velan määrän mielivaltaisella kasvattamisella oikeuskäsittelyn aikana”. Väite on loukkaava kaikkia Verohallinnon työntekijöitä kohtaan. Verohallinnon väki toteuttaa niitä lakeja, joita Harkimokin on kansanedustajana ollut säätämässä neljä vuotta, kuten vaikkapa Laki tulotietojärjestelmästä (53/2018, 12.1.2018; HE 134/2017 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tulotietojärjestelmästä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi).

”Kansanedustajan velvollisuus on kyseenalaistaa harmaalla alueella tapahtuva verotarkastajan toiminta”, toteaa Harkimo kolumnissaan. Olemme täysin samaa mieltä siitä, että kaikki harmaalla alueella tapahtuva toiminta on syytä tuoda esiin ja kyseenalaistaa. Tätä tehdessä tulisi kuitenkin pysyä totuudessa sekä noudattaa oikeutta ja kohtuutta.

 

Suomen Verotarkastajat SVT ry

Hallitus

Jäsenhankintakampanja

14.12.2017

Nyt kannattaa liittyä Suomen Verotarkastajat SVT ry:n jäseneksi! Liittymisetuna mökki puoleen hintaan viikoksi sesongin ulkopuolella. Lisäksi osallistut Akavan Erityisalojen jäsenkampanjan arvontaan, jossa on palkintona 3 kpl Aurinkomatkojen 1000 euron matkalahjakortteja. Kampanja-aika on tammikuun 2018 loppuun asti.  

Suosittele jäsenenä SVT:n ja samalla Akavan Erityisalojen jäsenyyttä ystävillesi ja tuttavillesi – saat jokaisesta uudesta jäsenestä palkinnoksi 50 euron arvoisen Superlahjakortin! Tämä tulee Akavan Erityisaloista. 

Superlahjakorttia voi käyttää yli 100 liikkeeseen tai elämykseen. Joukossa on mm. matkailun, muodin ja kodintuotteiden huippumerkkejä – jokaiselle jotakin! Kulttuurin ystävät voivat hyödyntää lahjakorttia esimerkiksi Museokortin hankinnassa.

 Voit tutustua koko valikoimaan osoitteessa www.gogift.com 

Kun kaverisi liittyy jäseneksi, kysymme häneltä liittymislomakkeessa suosittelijan nimen. Otamme Sinuun yhteyttä ja vahvistamme Superlahjakortin lähetyksen – tarkkaile postiasi! Suosittelijan tulee itse olla jo jäsen.

https://www.akavanerityisalat.fi/jasenyys/suosittele_jasenyytta

Lisäksi SVT antaa vuosikokousristeilylle 50 euron alennuksen suosittelijalle. Risteily on 5.-7.4.2018.

Lisätietoja antavat hallituksen jäsenet, joiden yhteystiedot löydät Yhteystiedot-sivulta

SVT:n säännöt muutettiin vastaamaan YVETA2018 toimintaympäristöä

27.3.2017

Suomen verotarkastajat SVT ry:n jäseneksi voi yhdistyksen hallitus kirjallisesta hakemuksesta hyväksyä Verohallinnon palveluksessa verovalvonnan verotarkastus- tai muissa vaativissa asiantuntijatehtävissä toimivat sekä näitä tehtäviä ohjaavat ja johtavat henkilöt.

Tämä tarkoittaa sitä, että meidän jäseneksi on tervetullut Verohallinnon palveluksessa oleva vaativaa asiantuntijatyötä tekevä veroasiantuntija. Emme rajaa toimenkuvaa enää sanalla verotarkastus, koska työmme sisältö muuttuu niin voimakkaasti, että pelkkää verotarkastusta tekee lähitulevaisuudessa yhä harvempi. Tervetuloa vaativaa asiantuntijatyötä tekevien ammattiyhdistyksen edunvalvonnan piiriin!

Vero-
opintopäivät

Lue lisää

Liity jäseneksi

Tule mukaan toimintaamme.

Liity